Loge JH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Loge JH

Ekeberg Ø, Loge JH
30.10.1999
Sammendrag Antall organtransplantasjoner har økt sterkt i de siste 30 år. Målet med transplantasjon er å gi pasienter med terminal og alvorlig organsvikt økt livslengde, men også en meningsfylt...
Ramstad K, Loge JH, Sponheim E
30.05.1998
Sammendrag Psykiatrisk sykdom hos mentalt retarderte barn og unge kan lett bli oversett eller mangelfullt behandlet. Vi beskriver en 13 år gammel jente med Downs syndrom og depresjon som responderte...