Livssituasjonen for pasienter operert med ileoanal anastomose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Pasientforeningen for ileoanal anastomose-opererte ønsket å samle informasjon om livssituasjonen hos medlemmene. 155pasienter besvarte et spørreskjema om naturlige funksjoner, kosthold, økonomi, selvbilde, livsutfoldelse oglivssituasjon. Defekasjonsfrekvensen var typisk 5-7 per dag og en per natt. 50% av pasientene var av og tilinkontinente på dagtid, 73% om natten. 64% av pasientene hadde endret kostholdet, og 70% opplyste å ha fått merutgifterpå grunn av sin tilstand. Kvinnene var signifikant mer inkontinente, brukte oftere bind for dette, og flere kvinner ennmenn var skamfulle på grunn av inkontinens. Til sammen 43% av pasientene svarte at de reiste mindre, var mindresportslig aktive eller gikk sjeldnere på kino enn før. 50% følte seg hemmet på grunn av hyppige defekasjoner. 47% haddedårligere søvnkvalitet etter operasjonen. Pasientene lever med en skjult funksjonshemning. Til tross for bekymringer ogredusert aktivitet som følge av operasjonen, vurderte 80% sin livssituasjon som uendret eller bedre sammenliknet medtiden før.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media