Livssituasjonen for pasienter operert med ileoanal anastomose

Larsen A, Hole KH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Pasientforeningen for ileoanal anastomose-opererte ønsket å samle informasjon om livssituasjonen hos medlemmene. 155 pasienter besvarte et spørreskjema om naturlige funksjoner, kosthold, økonomi, selvbilde, livsutfoldelse og livssituasjon. Defekasjonsfrekvensen var typisk 5-7 per dag og en per natt. 50% av pasientene var av og til inkontinente på dagtid, 73% om natten. 64% av pasientene hadde endret kostholdet, og 70% opplyste å ha fått merutgifter på grunn av sin tilstand. Kvinnene var signifikant mer inkontinente, brukte oftere bind for dette, og flere kvinner enn menn var skamfulle på grunn av inkontinens. Til sammen 43% av pasientene svarte at de reiste mindre, var mindre sportslig aktive eller gikk sjeldnere på kino enn før. 50% følte seg hemmet på grunn av hyppige defekasjoner. 47% hadde dårligere søvnkvalitet etter operasjonen. Pasientene lever med en skjult funksjonshemning. Til tross for bekymringer og redusert aktivitet som følge av operasjonen, vurderte 80% sin livssituasjon som uendret eller bedre sammenliknet med tiden før.

Anbefalte artikler