Hole KH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hole KH

Larsen A, Hole KH
30.10.1999
Sammendrag Pasientforeningen for ileoanal anastomose-opererte ønsket å samle informasjon om livssituasjonen hos medlemmene. 155 pasienter besvarte et spørreskjema om naturlige funksjoner, kosthold,...