Larsen A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Larsen A

Larsen A, Hole KH
30.10.1999
Sammendrag Pasientforeningen for ileoanal anastomose-opererte ønsket å samle informasjon om livssituasjonen hos medlemmene. 155 pasienter besvarte et spørreskjema om naturlige funksjoner, kosthold,...
Aasland OG, Javo C, Larsen A
30.11.1997
Sammendrag På bakgrunn av en stadig økende tilstrømning av utenlandske leger til norske sykehus gjorde Overlegeforeningen våren 1997 en kartlegging og opinionsmåling blant avdelingsoverleger og...
Larsen A, Khoury J, Urnes A
20.08.1997
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å vurdere behandlingsrutinene ved avdelingen før og etter innføringen av en prosedyre for antibiotikaprofylakse ved keisersnitt. Journalene til alle som ble...