Lund KE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lund KE

Lund KE, Urdal L, Sanner T
20.10.1999
Sammendrag Innføringen av 18-årsgrense for kjøp av tobakk i 1996 ser ikke ut til å ha redusert omfanget av røyking blant mindreårige. En årsak kan være at landets 20000 tobakksforhandlere unnlater å...
Lund KE, Scheffels J, Sanner T
20.10.1999
Sammendrag 75% av den tobakken som forbrukes av 13-17-åringer i Norge kjøpes av de mindreårige selv. Helseministeren har bedt forhandlernes organisasjoner om å bedre håndhevingen av 18-årsgrensen med...
Lund KE
30.05.1998
Sammendrag En komparativ analyse av røyking i europeiske land, basert på data fra bl.a. tre ulike kilder, viser at konsumnivået av tobakk i Norge befinner seg i et nordisk mellomsjikt, men er...