Josefsen R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Josefsen R

Josefsen R, Wester K
30.10.1999
Sammendrag Fem konsensuskonferanser etter 1978 har ikke kunnet fastslå om dykking fører til hjerneskader. Vi har nylig behandlet en dykker som fikk trykkfallssyke etterfulgt av hjerneskader. Han...
Frich L, Andersen AV, Josefsen R, Sagabråten SO
10.12.1997
Sammendrag Feil er en uunngåelig del av legers virksomhet. Det å gjøre feil vil ofte være en belastning for den enkelte lege, men kan også være en kilde til viktig kunnskap og økt selvinnsikt...