Nystad W

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nystad W

Magnus P, Harris JR, Nystad W, Tambs K
20.09.1999
Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å beskrive tvillingstudiers plass i medisinsk årsaksforskning, med astma som eksempel. Tvillingundersøkelser gir svar på den relative betydningen av arv...
Fredriksen PM, Thaulow E, Nystad W, Ingjer F
30.08.1998
Sammendrag Formålet med denne studien var å få klarlagt om barn og unge av i dag har dårligere aerob kapasitet enn tidligere. Aerob kapasitet kan defineres som den maksimale mengden av oksygen et...
Nystad W, Magnus P, Søyseth V
20.02.1997
Sammendrag I Norge er det gjennomført flere spørreskjemaundersøkelser av forekomsten av astma blant skolebarn hvor resultatene kan sammenliknes. Hensikten med denne artikkelen er å beskrive...