Refsnes M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Refsnes M

Holme JA, Refsnes M, Dybing E
10.08.1999
Sammendrag Kreosot er et kulltjæreprodukt som inneholder mutagene og karsinogene stoffer som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og benzen. I samsvar med et EU-direktiv er omsetning og bruk...