Hydrering av pasienter med langtkommet kreftsykdom - er subkutan infusjon en god løsning?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Dehydrering er et hyppig problem hos kreftpasienter med langtkommet sykdom. Mulighetene for rehydrering er flere, mende siste årene har subkutan væsketilførsel fått stadig mer oppmerksomhet i palliativ sammenheng. Infusjonsformen kanadministreres av alt helsepersonell og gir lite ubehag for pasienten. I forhold til intravenøs væskebehandling ermetoden ukomplisert, og man unngår tromboser og tromboflebitter. Det er en skånsom metode, der pasienten slippersmertefulle stikk i ofte dårlige vener.

  I denne pilotstudien evalueres bruken av prosedyren. Gjennomførbarheten og pasientens tilfredshet med denne er bruktsom effektmål. Ni pasienter ble inkludert, og 17 infusjoner ble gitt.

  Ingen alvorlige bivirkninger ble observert. Tre pasienter utviklet avgrensede hevelser i subkutis ved innstikkssted,og to av disse var forbigående og uten implikasjoner for væsketilførselen videre. Infusjonstiden var i gjennomsnitt 8,2timer. Pasientintervju etter avsluttet infusjon viste at sju av de åtte pasientene som gjennomførte, kunne tenke seg åfå subkutan væsketilførsel senere ved behov, også i hjemmet. Det trengs mer erfaring og trygghet rundt metoden for åkunne tilby disse pasientene en slik intervensjon, og man må legge vekt på den verdi det kan ha for den enkelte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media