Antibiotikabehandling av akutt ørebetennelse hos barn

Myrbakk T, Giæver A, Olsvik Ø, Flægstad T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Økende antibiotikaresistens er knyttet til høyt forbruk av antibiotika. Et av de viktigste tiltakene for å begrense resistensutviklingen hos bakterier er å få til en mer riktig bruk av antibiotika. Akutt ørebetennelse står for en stor del av antibiotikabruken i barnealderen. Nyere undersøkelser viser liten eller ingen effekt av denne behandlingen hos de fleste barn.

Vi undersøkte antibiotikaforskrivningen hos barn i alderen 0-15 år som besøkte Tromsø Legevakt i perioden mars 1997 til og med april 1998. I alt 784 barn fikk diagnosen akutt mellomørebetennelse, av disse fikk 91,5% antibiotika. Penicillin V var det antibiotikum som ble forskrevet hyppigst.

På tross av tvilsom effekt, får de fleste barn med ørebetennelse antibiotika. Dette viser at det er store muligheter for å redusere forskrivningen av antibiotika ved denne tilstand ved å drive målrettet arbeid i forhold til helsearbeidere og foreldre.

Anbefalte artikler