Antibiotikabehandling av akutt ørebetennelse hos barn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Økende antibiotikaresistens er knyttet til høyt forbruk av antibiotika. Et av de viktigste tiltakene for å begrenseresistensutviklingen hos bakterier er å få til en mer riktig bruk av antibiotika. Akutt ørebetennelse står for en stordel av antibiotikabruken i barnealderen. Nyere undersøkelser viser liten eller ingen effekt av denne behandlingen hosde fleste barn.

  Vi undersøkte antibiotikaforskrivningen hos barn i alderen 0-15 år som besøkte Tromsø Legevakt i perioden mars 1997til og med april 1998. I alt 784 barn fikk diagnosen akutt mellomørebetennelse, av disse fikk 91,5% antibiotika.Penicillin V var det antibiotikum som ble forskrevet hyppigst.

  På tross av tvilsom effekt, får de fleste barn med ørebetennelse antibiotika. Dette viser at det er store muligheterfor å redusere forskrivningen av antibiotika ved denne tilstand ved å drive målrettet arbeid i forhold tilhelsearbeidere og foreldre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media