Giæver A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Giæver A

Myrbakk T, Giæver A, Olsvik Ø, Flægstad T
10.08.1999
Sammendrag Økende antibiotikaresistens er knyttet til høyt forbruk av antibiotika. Et av de viktigste tiltakene for å begrense resistensutviklingen hos bakterier er å få til en mer riktig bruk av...