Olsvik Ø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olsvik Ø

Myrbakk T, Giæver A, Olsvik Ø, Flægstad T
10.08.1999
Sammendrag Økende antibiotikaresistens er knyttet til høyt forbruk av antibiotika. Et av de viktigste tiltakene for å begrense resistensutviklingen hos bakterier er å få til en mer riktig bruk av...
Harthug S, Langeland N, Digranes A, Simonsen GS, Olsvik Ø, Sundsfjord A, Natås OB, Haarr E, Gaustad P, Høiby EA, Svarva PL
30.10.1998
Sammendrag Gjennom de siste ti år har antibiotikaresistente bakterier utviklet seg til å bli et stort medisinsk problem. I mange land har nosokomiale infeksjoner med multiresistente enterokokker ført...
Haarr E, Simonsen GS, Olsvik Ø, Sundsfjord A, Harbo K, Natås OB
20.03.1998
Sammendrag Enterokokker tilhører normalfloraen i tarm hos mennesker og dyr. De ansees for å være mindre patogene bakterier, men er en vanlig årsak til sykehusinfeksjoner. Risikofaktorer for...