Pasienter operert for koarktasjon av aorta

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi ønsket å evaluere resultatene ved kirurgisk korreksjon av koarktasjon av aorta. Journalene til samtlige pasienteroperert ved Haukeland Sykehus i perioden 1975-95 (n = 102) ble gjennomgått. Pasientene som var i live i 1996(n = 84), ble tilsendt et spørreskjema, hvorav 82 (98%) svarte.

  Seks pasienter (6%) døde innen 30 dager etter operasjon og ytterligere 12 (12%) senere. Andelen var lavest forpasienter primæroperert i perioden 1988-95. Blant pasienter med annen kompliserende hjertefeil (n = 28) vartilsvarende andeler 14% og 25%. Fire pasienter trengte reoperasjon, og tre ble senere ballongdilatert. Av disse varseks pasienter primæroperert i perioden 1975-87. Av de 82 pasientene som besvarte spørreskjemaet, hadde 35 avsluttetregelmessig kontroll hos kardiolog. 31 pasienter (38%) var ikke fornøyd med oppfølgingen. Mange pasienter klaget overtretthet i beina (30%), at de blir mer trette ved fysisk aktivitet enn jevnaldrende (29%), hodepine (26%), generelltretthet (22%) og smerter i beina (17%). 38% oppgav ikke slike symptomer.

  Andelen pasienter som døde postoperativt er sammenliknbar med andre publiserte materialer, og var lavere i siste delav perioden. Andelen residiv var også sunket. Subjektive symptomer etter operasjon kan skyldes re- ellerrestkoarktasjon eller unormalt blodtrykk. Denne pasientgruppen bør følges opp med regelmessige kontroller med tanke pårekoarktasjon og aortaklaffesykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media