Pasienter operert for koarktasjon av aorta

Thu K, Segadal L, Kvitting P, Greve G Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi ønsket å evaluere resultatene ved kirurgisk korreksjon av koarktasjon av aorta. Journalene til samtlige pasienter operert ved Haukeland Sykehus i perioden 1975-95 (n = 102) ble gjennomgått. Pasientene som var i live i 1996 (n = 84), ble tilsendt et spørreskjema, hvorav 82 (98%) svarte.

Seks pasienter (6%) døde innen 30 dager etter operasjon og ytterligere 12 (12%) senere. Andelen var lavest for pasienter primæroperert i perioden 1988-95. Blant pasienter med annen kompliserende hjertefeil (n = 28) var tilsvarende andeler 14% og 25%. Fire pasienter trengte reoperasjon, og tre ble senere ballongdilatert. Av disse var seks pasienter primæroperert i perioden 1975-87. Av de 82 pasientene som besvarte spørreskjemaet, hadde 35 avsluttet regelmessig kontroll hos kardiolog. 31 pasienter (38%) var ikke fornøyd med oppfølgingen. Mange pasienter klaget over tretthet i beina (30%), at de blir mer trette ved fysisk aktivitet enn jevnaldrende (29%), hodepine (26%), generell tretthet (22%) og smerter i beina (17%). 38% oppgav ikke slike symptomer.

Andelen pasienter som døde postoperativt er sammenliknbar med andre publiserte materialer, og var lavere i siste del av perioden. Andelen residiv var også sunket. Subjektive symptomer etter operasjon kan skyldes re- eller restkoarktasjon eller unormalt blodtrykk. Denne pasientgruppen bør følges opp med regelmessige kontroller med tanke på rekoarktasjon og aortaklaffesykdom.

Anbefalte artikler