Greve G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Greve G

Thu K, Segadal L, Kvitting P, Greve G
10.06.1999
Sammendrag Vi ønsket å evaluere resultatene ved kirurgisk korreksjon av koarktasjon av aorta. Journalene til samtlige pasienter operert ved Haukeland Sykehus i perioden 1975-95 (n = 102) ble...
Norgård G, Greve G, Hals J
30.10.1996
Sammendrag Supraventrikulær takykardi i barnealder kan ha alvorlige symptomer, men hos de fleste spedbarn er akuttbehandlingen enkel og prognosen god. Arytmien vil forsvinne hos 60-90% av spedbarna i...