Kvitting P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kvitting P

Thu K, Segadal L, Kvitting P, Greve G
10.06.1999
Sammendrag Vi ønsket å evaluere resultatene ved kirurgisk korreksjon av koarktasjon av aorta. Journalene til samtlige pasienter operert ved Haukeland Sykehus i perioden 1975-95 (n = 102) ble...