Kroniske korsryggssmerter hos 40-åringer i 12 norske fylker

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forekomsten av ryggsmerter er utilstrekkelig kartlagt i Norge. Kjønns- og fylkesvis fordeling av kroniskekorsryggssmerter alene og sammen med smerter andre steder i muskel- og skjelettapparatet ble i denne studien undersøkthos 40-42-åringer i 12 fylker (totalt 67338 personer) ved hjelp av spørreskjema og et kort intervju.

  Gjennomsnittlig hadde 2,4% av mennene og 1,7% av kvinnene kroniske korsryggssmerter alene, mens 5,7% av mennene og9,2% av kvinnene også hadde smerter andre steder. Korsryggssmerter alene var nokså jevnt fordelt i alle fylkene, størrevariasjon ble funnet i fylkesvis fordeling av personer med tilleggssmerter. Smertevarigheten varierte ikke vesentligmellom kjønnene og fylkene, men var i gjennomsnitt to år lengre ved sammensatt smerte enn ved renekorsryggssmerter.

  Redusert arbeidsevne pga. ryggplager var nokså likt fordelt mellom kjønnene i begge grupper. Flere kvinner enn mennangav at de ikke klarte sitt vanlige arbeid pga. smertene. Ca. en tredel (flere menn enn kvinner) i begge grupper haddevært sykmeldt pga. sine smerter det siste året. Totalt mottok flere kvinner enn menn i begge grupper trygdeytelser.Personer med rene korsryggssmerter var jevnt representert i alle utdanningsgrupper og sivilstandsformer, mens personermed sammensatte smerter var overrepresentert blant dem med liten utdanning og blant skilte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media