Selmer R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Selmer R

Hoddevik GH, Selmer R
10.06.1999
Sammendrag Forekomsten av ryggsmerter er utilstrekkelig kartlagt i Norge. Kjønns- og fylkesvis fordeling av kroniske korsryggssmerter alene og sammen med smerter andre steder i muskel- og...