Hoddevik GH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hoddevik GH

Hoddevik GH, Selmer R
10.06.1999
Sammendrag Forekomsten av ryggsmerter er utilstrekkelig kartlagt i Norge. Kjønns- og fylkesvis fordeling av kroniske korsryggssmerter alene og sammen med smerter andre steder i muskel- og...
Hoddevik GH
30.06.1996
Sammendrag Med utgangspunkt i to sykehistorier hentet fra Helsetilsynets klagesaker, pekes det på viktige symptomer som kan være tegn på funksjonssvikt i frontallappen eller temporallappen. Den ene...