Klinisk håndtering av korsryggssmerter i førstelinjen

Lie H Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Når vi står overfor pasienter med korsryggssmerter, er en så presis patofysiologisk diagnostikk som mulig av vesentlig betydning for valg av behandling.

Vi må kunne skille mellom ryggsmerter utgående fra de beinete strukturer og skiver eller fra omliggende muskulatur og senefester i columna. Samtidig må vi kunne differensiere mellom nerverotssmerter fra de lumbosakrale nerverøtter og overført smerte til underekstremitetene.

Behandlingsprinsipper ved akutte og residiverende lumbagoanfall omtales, sammen med retningslinjer for diagnostiske og terapeutiske tiltak ved korsryggssmerter med radikulære symptomer, degenerative rygglidelser og ryggsmerter på bakgrunn av psykososiale problemer.

Anbefalte artikler