Lie H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lie H

Lie H
10.06.1999
Sammendrag Når vi står overfor pasienter med korsryggssmerter, er en så presis patofysiologisk diagnostikk som mulig av vesentlig betydning for valg av behandling. Vi må kunne skille mellom...
Lie H, Frey S
30.05.1999
Sammendrag Degenerativ skivesykdom i korsryggen kan affisere yngre og middelaldrende individer med en prematur skivedegenerasjon. Majoriteten av disse pasientene er ikke kandidater for...
Lie H
30.04.1999
Sammendrag Ryggmedisinen er ett av stebarna i norsk helsevesen. Fagfeltet er oppsplittet på flere yrkesgrupper og spesialiteter i medisinen. Dette har medført manglende muligheter for felles...