Westheim A for the Norwegian ASCOT SteeringCommittee

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Westheim A for the Norwegian ASCOT SteeringCommittee

Kjeldsen SE, Midtbø K, Os I, Westheim A for the Norwegian ASCOT SteeringCommittee
20.05.1999
Sammendrag Kalsiumantagonister har fått stor anvendelse hos pasienter med hypertensjon, men det har inntil nylig vært lite data som viser at medikamentgruppen forebygger komplikasjoner til...