Normalvevstoksisitet ved strålebehandling av lokalisert prostatacancer

Bakken A-M, Øgreid P, Iversen J, Langberg CW Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved radikal stråleterapi av lokalisert cancer er det normalvevstoksisiteten som er den viktigste dosebegrensende faktor. Uønskede reaksjoner fra normalt vev omkring tumor blir dermed begrensende for tumorkontroll. Rapporter om bivirkninger som følge av lokal stråleterapi har vært vanskelig å sammenlikne på grunn av ulike registreringssystemer.

Det er nå internasjonal konsensus for et system kalt SOMA-skåre. Dette er et nytt verktøy i evalueringen av normalvevstoksisitet i ulike organsystemer etter stråleterapi. SOMA-skåre muliggjør en uniform registrering av pasientens subjektive plager, objektive funn, undersøkelsesprosedyrer og nødvendige kliniske tiltak som følge av strålebehandling. For første gang i Norge presenteres her en pilotstudie hvor SOMA-skåre anvendes for å undersøke bivirkninger etter radikal stråleterapi hos pasienter med lokalisert prostatacancer. SOMA-skåre setter en ny standard både til vitenskapelig bruk og for kvalitetssikring.

Anbefalte artikler