Normalvevstoksisitet ved strålebehandling av lokalisert prostatacancer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ved radikal stråleterapi av lokalisert cancer er det normalvevstoksisiteten som er den viktigste dosebegrensendefaktor. Uønskede reaksjoner fra normalt vev omkring tumor blir dermed begrensende for tumorkontroll. Rapporter ombivirkninger som følge av lokal stråleterapi har vært vanskelig å sammenlikne på grunn av ulikeregistreringssystemer.

  Det er nå internasjonal konsensus for et system kalt SOMA-skåre. Dette er et nytt verktøy i evalueringen avnormalvevstoksisitet i ulike organsystemer etter stråleterapi. SOMA-skåre muliggjør en uniform registrering avpasientens subjektive plager, objektive funn, undersøkelsesprosedyrer og nødvendige kliniske tiltak som følge avstrålebehandling. For første gang i Norge presenteres her en pilotstudie hvor SOMA-skåre anvendes for å undersøkebivirkninger etter radikal stråleterapi hos pasienter med lokalisert prostatacancer. SOMA-skåre setter en ny standardbåde til vitenskapelig bruk og for kvalitetssikring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media