Øgreid P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øgreid P

Bakken A-M, Øgreid P, Iversen J, Langberg CW
30.05.1999
Sammendrag Ved radikal stråleterapi av lokalisert cancer er det normalvevstoksisiteten som er den viktigste dosebegrensende faktor. Uønskede reaksjoner fra normalt vev omkring tumor blir dermed...
Ødegaard T, Geitung JT, Øgreid P
10.11.1997
Sammendrag Urogenital tuberkulose utgjør en liten, men viktig gruppe av de 50-60 pasientene som får ekstrapulmonal tuberkulose i Norge hvert år. Innvandrere og flyktninger er en risikogruppe som...