Langberg CW

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Langberg CW

Bakken A-M, Øgreid P, Iversen J, Langberg CW
30.05.1999
Sammendrag Ved radikal stråleterapi av lokalisert cancer er det normalvevstoksisiteten som er den viktigste dosebegrensende faktor. Uønskede reaksjoner fra normalt vev omkring tumor blir dermed...
Jensen JL, Langberg CW
10.09.1997
Sammendrag Denne sykehistorien omhandler diagnostisering og behandling av hyposalivasjon etter kombinasjonsbehandling med cellegift og radikal strålebehandling mot nasofaryngealt karsinom med...