Har treningsterapi og manipulasjon effekt ved korsryggssmerter?

Brox JI, Hagen KB, Juel NG, Storheim K Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Effekt av manipulasjon og treningsterapi ved ryggsmerter er vurdert i en systematisk litteraturstudie. Relevante randomiserte undersøkelser ble vurdert med hensyn til metodisk kvalitet, og behandlingseffekt ble definert som signifikant forskjell i smerte, funksjon eller sykefravær mellom intervensjons- og kontrollgruppe. De fleste pasienter med akutte ryggsmerter blir symptomfrie i løpet av 14 dager. Basert på 11 undersøkelser fant vi ikke dokumentert effekt av manipulasjon eller treningsterapi i akuttfasen (0-4 uker). En randomisert studie der informasjon om at det ikke er farlig å bevege seg ved uspesifikke ryggsmerter, forsterket gjennom et gradert opptreningsprogram og arbeidsplassbesøk, viste effekt på funksjon og sykefravær ved subakutte plager (4-12 uker). Sju undersøkelser viste imidlertid ikke effekt av manipulasjon sammenliknet med annen behandling eller placebo. Basert på sju undersøkelser konkluderer vi med at treningsterapi har klart dokumentert effekt på smerte og funksjon, men ikke på sykefravær ved kroniske korsryggssmerter (> 12 uker). I fire undersøkelser ble ulike former for treningsterapi sammenliknet, men det var ingen forskjell i behandlingseffekt. Manipulasjon har usikker effekt sammenliknet med placebo ved kroniske smerter.

Anbefalte artikler