Har treningsterapi og manipulasjon effekt ved korsryggssmerter?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Effekt av manipulasjon og treningsterapi ved ryggsmerter er vurdert i en systematisk litteraturstudie. Relevanterandomiserte undersøkelser ble vurdert med hensyn til metodisk kvalitet, og behandlingseffekt ble definert somsignifikant forskjell i smerte, funksjon eller sykefravær mellom intervensjons- og kontrollgruppe. De fleste pasientermed akutte ryggsmerter blir symptomfrie i løpet av 14 dager. Basert på 11 undersøkelser fant vi ikke dokumentert effektav manipulasjon eller treningsterapi i akuttfasen (0-4 uker). En randomisert studie der informasjon om at det ikke erfarlig å bevege seg ved uspesifikke ryggsmerter, forsterket gjennom et gradert opptreningsprogram og arbeidsplassbesøk,viste effekt på funksjon og sykefravær ved subakutte plager (4-12 uker). Sju undersøkelser viste imidlertid ikke effektav manipulasjon sammenliknet med annen behandling eller placebo. Basert på sju undersøkelser konkluderer vi med attreningsterapi har klart dokumentert effekt på smerte og funksjon, men ikke på sykefravær ved kroniske korsryggssmerter(> 12 uker). I fire undersøkelser ble ulike former for treningsterapi sammenliknet, men det var ingen forskjell ibehandlingseffekt. Manipulasjon har usikker effekt sammenliknet med placebo ved kroniske smerter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media