Hagen KB

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hagen KB

Ekeland E, Halland B, Refsnes KA, Skrøppa AG, Volldal B, Øines L, Hagen KB
20.06.1999
Sammendrag Det har de siste årene vært store oppslag i ulike medier med påstander om at barn og unge er lite fysisk aktive og er i dårlig fysisk form. Formålet med denne systematiske...
Brox JI, Hagen KB, Juel NG, Storheim K
30.05.1999
Sammendrag Effekt av manipulasjon og treningsterapi ved ryggsmerter er vurdert i en systematisk litteraturstudie. Relevante randomiserte undersøkelser ble vurdert med hensyn til metodisk kvalitet, og...
Abusdal UG, Hagen KB, Bjørndal A
30.04.1997
Sammendrag Utbredelsen av kroniske muskelsmerter ble kartlagt i en spørreskjemaundersøkelse som omfattet 4000 tilfeldig utvalgte kvinner mellom 25 og 55 år i Oslo i 1991. 2664 kvinner (67%)...