Brox JI

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brox JI

Brox JI, Hagen KB, Juel NG, Storheim K
30.05.1999
Sammendrag Effekt av manipulasjon og treningsterapi ved ryggsmerter er vurdert i en systematisk litteraturstudie. Relevante randomiserte undersøkelser ble vurdert med hensyn til metodisk kvalitet, og...
Brox JI, Friis A, Holm I, Grundnes O, Sørensen R, Lange JE, Reikerås O, Indahl Å
10.05.1999
Sammendrag 76 pasienter med en kronisk, degenerativ rygglidelse satt på venteliste for instrumentell avstivningsoperasjon av en erfaren ryggkirurg, ble invitert til å delta i et behandlingsopplegg...