Smertene styrer livet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Å leve med daglige smerter over lang tid er en stor belastning som berører mange sider ved livet. Målet for denneundersøkelsen var mer kunnskap om hvordan det oppleves å være en langvarig betydelig plaget ryggpasient, og hvordanlivet med smerter mestres.

  Et strategisk utvalg av 22 pasienter med mangeårig rygglidelse ble intervjuet, og deres utsagn evaluert kvalitativt.14 kvinner og åtte menn deltok. Gjennomsnittsalderen var 46 år og gjennomsnittlig sykdomsvarighet 15 år. 18 var operertminst én gang, ti av dem flere ganger.

  Alle pasientene hadde smerter hver dag. 19 var aldri smertefri. Disse fortalte om søvnvansker, humørforandringer ogdepresjon, til dels med selvmordstanker. De følte seg hele tiden slitne. Smertene virket inn på hverdagen og helelivssituasjonen. Tre pasienter skilte seg fra de andre. De hadde også smerter hver dag, men ikke hele tiden. Deres livble i mindre grad affisert av smertene.

  Pasientene ble bedt om å gi råd til andre i en liknende situasjon. De gikk i hovedsak ut på ikke å gi opp, fokusereminst mulig på plager og begrensninger og legge vekt på alt som kan bringe engasjement og økt glede i hverdagen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media