Åbyholm AS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åbyholm AS

Åbyholm AS, Hjortdahl P
30.04.1999
Sammendrag Artikkelen presenterer en kvalitativ studie av ryggpasienters erfaringer med helsevesenet og egen lege. 22 pasienter med daglige smerter ble intervjuet. De representerer et strategisk...
Åbyholm AS, Hjortdahl P
30.04.1999
Sammendrag Å leve med daglige smerter over lang tid er en stor belastning som berører mange sider ved livet. Målet for denne undersøkelsen var mer kunnskap om hvordan det oppleves å være en langvarig...