Å bli trodd er det viktigste

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen presenterer en kvalitativ studie av ryggpasienters erfaringer med helsevesenet og egen lege. 22 pasientermed daglige smerter ble intervjuet. De representerer et strategisk utvalg blant pasienter med kronisk rygglidelse i merenn tre år, spesifikk sykdomsårsak i nedre del av ryggen, men uten lammelse.

  Pasientenes uttalelser var ikke like entydig kritiske som dem vi møter i den offentlige debatt. Kommunikasjon medsykehusleger fungerte dårligere enn med egen lege. Ønsket om bedre informasjon og mer forståelse gikk igjen i alleintervjuene. Mange fremhevet følelsen av å bli trodd og tatt på alvor som det viktigste.

  I tillegg til hjelp med praktiske gjøremål ønsket de å snakke med legen om sin vanskelige situasjon, men som regelhadde de liten forventning om at noe kunne gjøres. Vennlighet og omsorg fra legen betydde mye i deres vanskeligelivssituasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media