Å bli trodd er det viktigste

Åbyholm AS, Hjortdahl P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen presenterer en kvalitativ studie av ryggpasienters erfaringer med helsevesenet og egen lege. 22 pasienter med daglige smerter ble intervjuet. De representerer et strategisk utvalg blant pasienter med kronisk rygglidelse i mer enn tre år, spesifikk sykdomsårsak i nedre del av ryggen, men uten lammelse.

Pasientenes uttalelser var ikke like entydig kritiske som dem vi møter i den offentlige debatt. Kommunikasjon med sykehusleger fungerte dårligere enn med egen lege. Ønsket om bedre informasjon og mer forståelse gikk igjen i alle intervjuene. Mange fremhevet følelsen av å bli trodd og tatt på alvor som det viktigste.

I tillegg til hjelp med praktiske gjøremål ønsket de å snakke med legen om sin vanskelige situasjon, men som regel hadde de liten forventning om at noe kunne gjøres. Vennlighet og omsorg fra legen betydde mye i deres vanskelige livssituasjon.

Anbefalte artikler