MT blir MR etter 15 år

Nylenna M, Gulbrandsen P Om forfatterne
Artikkel


I 1984 ble bildefremstilling ved nukleær magnetisk resonans første gang omtalt i Tidsskriftet (1). Forfatteren mente at magnettomografi kunne være en brukbar norsk betegnelse. Da de første erfaringer fra Stavanger ble beskrevet tre år senere (2), hadde Tidsskriftet i samråd med fagmiljøene avgjort at magnettomografi skulle betegne metoden. I 1993 innledet Finn G. Lilleås en debatt i Tidsskriftet om betegnelsene MR (magnetisk resonans) og MT (magnettomografi) for bildefremstilling ved hjelp av nukleær magnetisk resonans (3). I sitt tilsvar fastholdt redaktøren betegnelsen MT, men åpnet for videre debatt (4). Debattens femte og sjette innlegg, skrevet av Tidsskriftets faglige medarbeidere i radiologi, gav ikke støtte til bruken av MT, men viste uenighet om hvorvidt man skulle bruke MR alene eller med tilleggsbokstav (5).

Begge sider i saken har fremført gode teknologiske og lingvistiske argumenter. Men noen ganger ruller utviklingen av seg selv, uavhengig av rasjonelle begrunnelser og styrte valg. Selv samarbeid med faglinjer i frontlinjen er ikke garanti for at man «treffer» den betegnelsen som etter hvert vinner hevd. Det henger nok sammen med høy teknologisk utviklingshastighet, men også med raskt endret forståelse for basale mekanismer, som nylig vist for et molekyl (6).

Ved to anledninger i det siste har Tidsskriftet måttet konstatere at faglige vurderere ikke har visst hva MT er forkorting for. Internasjonalt er også MT blitt etablert som forkorting for magnetization transfer, som er en spesiell måte å anvende magnetisk resonans­teknologien på (7). Det er nok på tide å erstatte MT som forkorting for bildefremstilling basert på magnetisk resonans, men med hva?

Argumentet mot MR har vært at resonans betegner det fysikalsk­kjemiske prinsipp som ligger til grunn for tilbakesending av radiobølgene, ikke bildefremstillingen. I engelsk språkbruk er derfor etter hvert MRI, der I står for imaging, mest vanlig. Nye måter å fremstille bilder basert på denne teknologien kommer stadig, med tilhørende navn og forkortinger (MRA (angiografi), MRS (spektroskopi) mfl.). I lys av dette vil det bare virke forvirrende om vi konstruerer en ny forkorting ved hjelp av en ekstra bokstav. Å anvende I­en er ugunstig siden den ikke viser til et norsk ord.

MR brukes nå over det ganske land - ingen leger vil være i tvil om hva MR innebærer, selv om det kan herske uenighet om hva bokstavene er forkorting for. Tidsskriftet vil fra dette nummer av bruke MR som offisiell forkorting for bildefremstilling ved hjelp av magnetisk resonans.

- Pål Gulbrandsen, Magne Nylenna, Tidsskriftet

Anbefalte artikler