MT blir MR etter 15 år

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 1984 ble bildefremstilling ved nukleær magnetisk resonans første gang omtalt i Tidsskriftet (1). Forfatteren menteat magnettomografi kunne være en brukbar norsk betegnelse. Da de første erfaringer fra Stavanger ble beskrevet tre årsenere (2), hadde Tidsskriftet i samråd med fagmiljøene avgjort at magnettomografi skulle betegne metoden. I 1993innledet Finn G. Lilleås en debatt i Tidsskriftet om betegnelsene MR (magnetisk resonans) og MT (magnettomografi) forbildefremstilling ved hjelp av nukleær magnetisk resonans (3). I sitt tilsvar fastholdt redaktøren betegnelsen MT, menåpnet for videre debatt (4). Debattens femte og sjette innlegg, skrevet av Tidsskriftets faglige medarbeidere iradiologi, gav ikke støtte til bruken av MT, men viste uenighet om hvorvidt man skulle bruke MR alene eller medtilleggsbokstav (5).

  Begge sider i saken har fremført gode teknologiske og lingvistiske argumenter. Men noen ganger ruller utviklingen avseg selv, uavhengig av rasjonelle begrunnelser og styrte valg. Selv samarbeid med faglinjer i frontlinjen er ikkegaranti for at man «treffer» den betegnelsen som etter hvert vinner hevd. Det henger nok sammen med høy teknologiskutviklingshastighet, men også med raskt endret forståelse for basale mekanismer, som nylig vist for et molekyl (6).

  Ved to anledninger i det siste har Tidsskriftet måttet konstatere at faglige vurderere ikke har visst hva MT erforkorting for. Internasjonalt er også MT blitt etablert som forkorting for magnetization transfer, som er en spesiellmåte å anvende magnetisk resonans­teknologien på (7). Det er nok på tide å erstatte MT som forkorting forbildefremstilling basert på magnetisk resonans, men med hva?

  Argumentet mot MR har vært at resonans betegner det fysikalsk­kjemiske prinsipp som ligger til grunn fortilbakesending av radiobølgene, ikke bildefremstillingen. I engelsk språkbruk er derfor etter hvert MRI, der I står forimaging, mest vanlig. Nye måter å fremstille bilder basert på denne teknologien kommer stadig, med tilhørende navn ogforkortinger (MRA (angiografi), MRS (spektroskopi) mfl.). I lys av dette vil det bare virke forvirrende om vikonstruerer en ny forkorting ved hjelp av en ekstra bokstav. Å anvende I­en er ugunstig siden den ikke viser til etnorsk ord.

  MR brukes nå over det ganske land - ingen leger vil være i tvil om hva MR innebærer, selv om det kan herske uenighetom hva bokstavene er forkorting for. Tidsskriftet vil fra dette nummer av bruke MR som offisiell forkorting forbildefremstilling ved hjelp av magnetisk resonans.

  - Pål Gulbrandsen, Magne Nylenna, Tidsskriftet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media