Thelle D

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thelle D

Widerøe T-E, Thelle D
20.02.1999
Sammendrag Konsensuskonferansen og rapporten Behandling av mild hypertensjon har vært omtalt i Tidsskriftet. Omtalen kan oppfattes som unødvendig negativ. Skal en anbefaling om hypertensjon ved en...
Thelle D
10.06.1998
Medisinsk forskning er en forutsetning for et rasjonelt og effektivt helsevesen, og bør være med på å legge premissene for en fornuftig helsepolitikk. For at vordende leger skal kunne nyttiggjøre seg...