Røseth A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Røseth A

Bøhmer T, Røseth A
30.01.1999
Sammendrag Digitoksin er det digitalisglykosid som særlig brukes i Norge i behandlingen av hjertesvikt. Digitalisglykosider kan gi opphav til en rekke bivirkninger som er vanskelig å skille fra annen...