Østrogen bør ikke brukes primærprofylaktisk mot hjerte- og karsykdom

Njølstad I, Løchen M-L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Før vi har vitenskapelig basert kunnskap om at østrogentilførsel er like gunstig for alle grupper kvinner, bør norske leger unngå primærprofylaktisk forskrivning av østrogen til kvinner fra 45 års alder, konkluderer forfatterne i denne kommentarartikkelen.

Anbefalte artikler