Løchen M-L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Løchen M-L

Njølstad I, Løchen M-L
10.11.1998
Sammendrag Før vi har vitenskapelig basert kunnskap om at østrogentilførsel er like gunstig for alle grupper kvinner, bør norske leger unngå primærprofylaktisk forskrivning av østrogen til kvinner...