Njølstad I

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Njølstad I

Njølstad I
20.03.1999
Sammendrag Høye kvinner har overhyppighet av brystkreft. I dagspressen er dette blitt karakterisert som en “ubegripelig” assosiasjon. Denne artikkelen gir en oversikt over hvilke sammenhenger som er...
Njølstad I, Løchen M-L
10.11.1998
Sammendrag Før vi har vitenskapelig basert kunnskap om at østrogentilførsel er like gunstig for alle grupper kvinner, bør norske leger unngå primærprofylaktisk forskrivning av østrogen til kvinner...