Insidens og prevalens av autoimmune leverlidelser

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi har sett på prevalens og insidens av autoimmun hepatitt, primær biliær cirrhose og primær skleroserende kolangitt.Sykdommene har ukjent genese, men de har karakteristika som trekker i retning av autoimmunitet. Forløp og prognose ervariable, men alle tre tilstander kan føre til terminal leversvikt, og eneste behandlingstilbud er dalevertransplantasjon.

  Vi utførte søk i diagnoseregistre og gjennomgikk journaler for perioden 1985-94. Pasienter ble inkludert på bakgrunnav forhåndsdefinerte internasjonalt aksepterte diagnostiske kriterier.

  Tilstandene er sjeldne, med gjennomsnittlig årlig insidens på 1,6/100000 for autoimmun hepatitt, 1,2/100000 forprimær biliær cirrhose og 0,7/100000 for primær skleroserende kolangitt. Punktprevalens ved studiens avslutning varhenholdsvis 14/100000, 12/100000 og 5,6/100000. Det var en betydelig overvekt av kvinnelige pasienter, særlig forprimær biliær cirrhose (21/0), men også for autoimmun hepatitt (20/9). Autoimmun hepatitt og primær skleroserendekolangitt diagnostiseres hos pasienter som i gjennomsnitt er 12 år yngre enn pasienter med primær biliær cirrhose.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media