Rydning A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rydning A

Berdal J-E, Ebbesen J, Rydning A
30.11.1998
Sammendrag Vi har sett på prevalens og insidens av autoimmun hepatitt, primær biliær cirrhose og primær skleroserende kolangitt. Sykdommene har ukjent genese, men de har karakteristika som trekker i...
Berdal J-E, Rydning A
30.11.1998
Sammendrag Autoimmun hepatitt er en sjeldent forekommende kronisk leversykdom av ukjent genese. Insidens og prevalenstall fra opptaksområdet til Sentralsykehuset i Akershus er presentert i en annen...
Rydning A, Søreide JA, Berget M, Hylland A
30.08.1998
Sammendrag Invaginasjon er den hyppigste årsak til tarmobstruksjon hos småbarn, men er likevel en relativt sjelden tilstand. Kliniske symptomer og tegn kan være vanskelige å tolke, noe som kan føre...