Nordby G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nordby G

Liberg J-P, Hovda KE, Nordby G, Jacobsen D
20.11.1998
Sammendrag MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er et amfetaminderivat som første gang ble syntetisert i begynnelsen av dette århundret. Fra opprinnelig å være et appetitthemmende middel er det blitt...
Hovda KE, Liberg JP, Nordby G, Jacobsen D
20.11.1998
Sammendrag Gammahydroksybutyrat (GHB) er en endogen substans som i midten av 1960-årene ble fremstilt syntetisk til bruk som anestesimiddel. Det har også vært brukt i behandlingen av narkolepsi og...