Gabrielsen AM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gabrielsen AM

Robertsen A, Kowalczyk M, Gabrielsen AM, Jacobsen D
20.11.1998
Sammendrag Fem pasienter med ulike komplikasjoner etter amfetaminforgiftning presenteres. To pasienter døde; én med disseminert intravaskulær koagulasjon og sirkulasjonskollaps, én med uttalt...
Sivertssen E, Hansteen V, Gabrielsen AM
10.11.1997
Sammendrag I løpet av årene 1985-87 ble det i alt sendt 388 pasienter fra helseregion 1 til hjerteoperasjon ved sykehus i utlandet på grunn av for lav operasjonskapasitet ved Ullevål sykehus...