Virkningen av kolesterolsenkning på koronararterier

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Høye kolesterolverdier øker kalsiuminfluks i arterienes glatte muskelceller og øker derved kartonus og karmotstand.Samtidig hemmes endotelavhengig (NO-mediert) vasodilatasjon i arteriene.

  Kortvarig reduksjon av kolesterolnivået, fremkalt enten dietetisk eller medikamentelt, normalisererendoteldysfunksjonen og øker derved blodgjennomstrømningen i hjertet, lenge før effekten på selve den aterosklerotiskeprosessen kan påvises. Disse fenomenene kan delvis forklare hvorfor selv meget små forandringer i angiografiske funnforårsaket av lipidreduksjon kan resultere i til dels store reduksjoner i kardiovaskulære hendelser.

  Reduksjon i kolesterolverdiene vil endre innholdet og sammensetningen av aterosklerotiske plakk i koronararterieneslik at de stabiliseres. Resultatet er muligens en svær reduksjon i hyppigheten av plakkruptur, og dersom dette skulleskje, er de trombosefremmende mekanismene mindre uttalt. Følgelig vil risikoen for en trombotiskkoronararterieokklusjon bli redusert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media