Virkningen av kolesterolsenkning på koronararterier

Landmark K, Reikvam Å Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Høye kolesterolverdier øker kalsiuminfluks i arterienes glatte muskelceller og øker derved kartonus og karmotstand. Samtidig hemmes endotelavhengig (NO-mediert) vasodilatasjon i arteriene.

Kortvarig reduksjon av kolesterolnivået, fremkalt enten dietetisk eller medikamentelt, normaliserer endoteldysfunksjonen og øker derved blodgjennomstrømningen i hjertet, lenge før effekten på selve den aterosklerotiske prosessen kan påvises. Disse fenomenene kan delvis forklare hvorfor selv meget små forandringer i angiografiske funn forårsaket av lipidreduksjon kan resultere i til dels store reduksjoner i kardiovaskulære hendelser.

Reduksjon i kolesterolverdiene vil endre innholdet og sammensetningen av aterosklerotiske plakk i koronararteriene slik at de stabiliseres. Resultatet er muligens en svær reduksjon i hyppigheten av plakkruptur, og dersom dette skulle skje, er de trombosefremmende mekanismene mindre uttalt. Følgelig vil risikoen for en trombotisk koronararterieokklusjon bli redusert.

Anbefalte artikler