Reikvam Å

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reikvam Å

Reikvam Å
20.06.1999
Tilgang til lipidsenkende legemidler må ikke redusere arbeidet for bedre kostvaner, mer mosjon og redusert tobakksbruk Bruken av lipidsenkende medikamenter viste en svak stigning frem til 1994. Dette...
Reikvam Å
20.03.1999
Observasjoner fra epidemiologiske studier står i kontrast til funn i kliniske studier De siste 15 årene er det tilkommet flere forbedringer i behandlingen av akutt hjerteinfarkt. Acetylsalisylsyre og...
Landmark K, Reikvam Å
10.10.1998
Sammendrag Høye kolesterolverdier øker kalsiuminfluks i arterienes glatte muskelceller og øker derved kartonus og karmotstand. Samtidig hemmes endotelavhengig (NO-mediert) vasodilatasjon i arteriene...