Lian OS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lian OS

Lian OS, Kristiansen IS
20.10.1998
Sammendrag Er det samsvar mellom det helsearbeiderne oppfatter som en riktig prioriteringspraksis og de kriteriene som er nedfelt i forskrift om ventetidsgaranti? Hvis det ikke er samsvar, blir...