Kumle M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kumle M

Lund E, Kumle M
20.05.1999
Kan ny viten legge grunnlag for en omorganisering av norsk svangerskaps- og fødselsomsorg? De medisinsk ansvarliges krav om nedleggelse av lokale fødestuer og småsykehus har vært begrunnet i økte...
Lund E, Kumle M, Sandaune A-G
10.10.1998
Sammendrag For å studere sammenhengen mellom selvopplevd helse og flytting innenlands er det benyttet opplysninger innsamlet fra 75750 kvinner i 1991/1992 (34-49 år) og i 1995/1996 (45-69 år)...