Smerter hos nyfødte

Rønneberg M, Tjølsen A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Nyere forskningsresultater viser at både fullbårne nyfødte og for tidlig fødte barn opplever smerte. Tidligere var dette et omdiskutert tema. Frykten for respirasjonsdemping og utvikling av avhengighet har ført til at disse barna ofte har fått minimal smertestillende behandling ved prosedyrer. Nå blir de gunstige effektene av smertestillende behandling for den nevnte gruppen i større grad vektlagt. Studier viser at tidlige smerteopplevelser kan få uheldige langtidskonsekvenser, sannsynligvis i form av endret sensitivitet overfor smerte. Denne sensitivitetsendringen ser ut til å være forskjellig for spedbarn født ved termin sammenliknet med premature.

Anbefalte artikler