Tjølsen A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tjølsen A

Rønneberg M, Tjølsen A
30.09.1998
Sammendrag Nyere forskningsresultater viser at både fullbårne nyfødte og for tidlig fødte barn opplever smerte. Tidligere var dette et omdiskutert tema. Frykten for respirasjonsdemping og utvikling...
Bach-Gansmo E, Holen A, Tjølsen A, Wilhelmsen LS, Stalsberg H
28.02.1998
Sammendrag Læring i gruppe stiller spesielle krav til deltakerne, men innebærer også store pedagogiske fordeler. Brukt bevisst kan gruppebasert læring gi effektiv kunnskapsmessig, ferdighetsmessig og...