Rønneberg M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rønneberg M

Rønneberg M, Tjølsen A
30.09.1998
Sammendrag Nyere forskningsresultater viser at både fullbårne nyfødte og for tidlig fødte barn opplever smerte. Tidligere var dette et omdiskutert tema. Frykten for respirasjonsdemping og utvikling...