Rørbakken G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rørbakken G

Rørbakken G, Brunvand H, Gundersen T, Farstad G
20.09.1998
Sammendrag Unormalt EKG er beskrevet hos over 90% av pasientene i akuttfasen av en subaraknoidalblødning. EKG-forandringene, som som oftest er forbigående, kan likne de forandringene som sees ved...
Rørbakken G, Schulz T, Swensen T
20.05.1997
Sammendrag Miltabscess er sjeldent, og mindre enn én pasient per 10000 utskrives fra sykehus med denne diagnosen. Oftest skyldes tilstanden hematogen spredning fra et annet infeksjonsfokus, hyppigst...
Solbakken AM, Rørbakken G, Gundersen T
20.03.1997
Sammendrag Bivirkninger av naturmidler er ofte dårlig dokumentert. Artikkelen gjengir fem kasuistikker med akutt forgiftning hvor naturmidlet Relaxir var oppgitt som rusmiddel. Relaxir kan mistenkes...