Hvordan forvalter vi vårt psykiatriske pund?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Psykiatrien har utviklet og endret seg. I mangt til det bedre, men likevel er det ikke bra nok. Sykeligheten har ikkeøkt så mye, forventningene om hjelp har økt mer enn ressurstilgangen. Hva med vår egen forvaltning av ressursene? Nårvi vil feie for egen dør, må vi spørre om vi har mistet den faglige styringen med omlegging av asylfunksjonen, slik atbåde asylet som fristed og klinikken som sanatorietilbud er blitt borte. Vi argumenterer mot geografiske stavnsbånd ogønsker mer frihet for pasienten til å søke behandling der vedkommende selv ønsker det. Vi tror grenspesialiseringtrengs for å utvikle faget videre, og at en samordning av barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien vil gjørefaget mer effektivt og slagkraftig. Det bør være langt bedre kontakt mellom institusjoner og privatpraktiserendespesialister. Vi ønsker oss bedre sans for kontinuitet og færre halvferdige og oppstykkede behandlingsforløp. Vi menerat klinkere bør bruke mer tid på pasienter enn på møter, og vi spør om faget må konsolidere seg i helsevesenet hellerenn å favne over stadig flere yrkesgrupper, noe som øker tidsbruken innad i staben og faren for å bli administrert påikke-medisinske premisser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media