Steenfeldt-Foss O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steenfeldt-Foss O

Magnussen F, Robak OH, Hartvig P, Steenfeldt-Foss O
30.09.1998
Sammendrag Psykiatrien har utviklet og endret seg. I mangt til det bedre, men likevel er det ikke bra nok. Sykeligheten har ikke økt så mye, forventningene om hjelp har økt mer enn ressurstilgangen...